Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Na kontaktoni

Informata të përgjithshme rreth Ambasadës

 

Adresa e Ambasadës:
rr. "Samoilova" nr.21                 
1000 Shkup
Republika e Maqedonisë
Tel: +389 2 310-2000 (0 – për te folur me operatorin);
Fax: +389 2 310-2499

e-mail adresa: Gjenerale  | Sektori Konsullor

Të gjitha zyrat janë të mbyllura të shtunën, të dielën dhe në festat amerikane dhe ato të Maqedonisë.

Orari i punës në ambasadë ështe prej të hënës në të premte prej orës 08:00 deri më 17:00, por disa sektore dhe agjenci të ambasadës mund të kenë orar të ndryshëm. 

Sektori konsullor

Për të caktuar takim për intervistë për vizë joemigruese, ju lutem kontaktoni  Shërbimin informativ për viza në (+389 2) 309 9090 (nga Maqedonia) ose (+381 38) 247 973 (nga Kosova).  Për informata në lidhje me ndonjë rast të posaçëm i cili është në shqyrtim e sipër nga ambasada mund t’i drejtoheni ambasadës duke dërguar e-mail në Sektorin konsullor ose në telefonin e ambasadës  +389 2 310-2000 të hënave, të mërkurave dhe të enjteve prej orës 15:00 deri në ora 16:30.

Çështjet urgjente që përfshinë nënshtetasit amerikan mund të raportohen me telefon tek Departamenti për shërbime për qytetarët e SHBA në  (02) 310-2000, gjatë orarit të punës. Jashtë orarit të punës, oficeri kujdestar mund të telefonohet në (+389) 070 205 687.

Qytetarët amerikan mund të bëjnë kërkesë për pasaportë ose të raportojnë në konsullatë për lindje jashtë shtetit, ose për të kërkuar shërbime konsullore të përgjithshme, në ambasadë gjatë orarit të regullt të Departamenti për shërbime për qytetarët e SHBA. 

Qendra për burim të informacionit - Kontakt informata

Sektori për marrëdhënie publike
rr. "Samoilova" rr.21                 
1000 Shkup
Republika e Maqedonisë
Tel:+389 (2) 310 2000 (0 – për te folur me operatorin);
Fax:+389 (2) 310 2499
e-mail: IRC Skopje 

Webmaster

Ne i mirëpresim komentet, sugjerimet, kërkesat si edhe ankesat.

Për shkak se stafi ynë është i limituar, nuk do të kemi mundësi që çdoherë t’u përgjigjemi mesazheve tuaja, por ju sigurojmë se komentet tuaja janë të mirëpritura dhe i vlerësojmë.

Qasja deri te materialet tona për të gjithë shfrytëzuesit është e një rëndësie të madhe për ne.

Nëse jeni në dijeni të ndonjë problemi rreth qasjes në faqet tona, do të kishim dashur të na informoni se çka është problemi; ju lutemi identifikoni problemin dhe na tregoni adresën/URL-në e faqes.

Problemet teknike (linqe të gabuara, imazhe të prishura, mosfunksionim i shërbimeve si p.sh. nëse programi për kërkim nuk funksionon siç duhet) duhet të lajmrohen tek Webmasteri.
 
E-mail adresa e webmasterit: Embassy Webmaster